Zapytania ofertowe

Zapraszamy do składania ofert szczegóły poniżej »



Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami dokonywania zamówień określonymi w Regulaminie konkursu (w tym w umowie o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa), w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.


Unieważnienie postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności


Szanowni Państwo, Ekologia Przedsiębiorczość Innowacje sp. z o.o. w związku z realizacją projektu działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa), w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020) oraz z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zwraca się z prośbą o składanie oferty. W załączeniu zapytanie ofertowe.


Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami dokonywania zamówień określonymi w Regulaminie konkursu (w tym w umowie o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa), w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020) oraz z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.


Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami dokonywania zamówień określonymi w Regulaminie konkursu (w tym w umowie o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa), w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020) oraz z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nr 1


Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami dokonywania zamówień określonymi w Regulaminie konkursu (w tym w umowie o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa), w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020) oraz z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nr 2


Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami dokonywania zamówień określonymi w Regulaminie konkursu (w tym w umowie o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa), w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020) oraz z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nr 3


Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami dokonywania zamówień określonymi w Regulaminie konkursu (w tym w umowie o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa), w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020) oraz z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nr4


Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami dokonywania zamówień określonymi w Regulaminie konkursu (w tym w umowie o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa), w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020) oraz z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nr5


Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami dokonywania zamówień określonymi w Regulaminie konkursu (w tym w umowie o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa), w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020) oraz z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nr5






Ekologia, Przedsiębiorczość, Innowacje Sp. z o. o., w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci usługi polegającej na „Opracowaniu znacząco ulepszonego produktu i opracowaniu procesu technologicznego (kod CPV - 73100000 - 3)” »


Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami dokonywania zamówień określonymi w Regulaminie konkursu (w tym w umowie o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 2.3.2), w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020) oraz z zachowaniem zasad określonych w art. 6c ustawy o PARP, w tym zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji i równwego traktowania oferentów z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie nr 1.


Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami dokonywania zamówień określonymi w Regulaminie konkursu (w tym w umowie o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 2.3.2), w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020) oraz z zachowaniem zasad określonych w art. 6c ustawy o PARP, w tym zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji i równwego traktowania oferentów z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie nr 2.


Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami dokonywania zamówień określonymi w Regulaminie konkursu (w tym w umowie o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 2.3.2), w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020) oraz z zachowaniem zasad określonych w art. 6c ustawy o PARP, w tym zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji i równwego traktowania oferentów z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie nr 3.


Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami dokonywania zamówień określonymi w Regulaminie konkursu (w tym w umowie o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 2.3.2), w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020) oraz z zachowaniem zasad określonych w art. 6c ustawy o PARP, w tym zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji i równwego traktowania oferentów z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie nr 4.


Ekologia, Przedsiębiorczość, Innowacje Sp. z o. o., w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci usługi polegającej na „Zakup usługi związanej z odpadami – dostawa materiałów antropogenicznych pochodzących z wydobycia węgla kamiennego do badań (kod CPV- 90500000-2)” »


Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami dokonywania zamówień określonymi w Regulaminie konkursu (w tym w umowie o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 2.3.2 POIR), w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 oraz z zachowaniem zasad określonych w art. 6c ustawy o PARP, w tym zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie


Zakończenie postępowania i wyłonienie najkorzystniejszej oferty

Niniejszym Ekologia Przedsiębiorczość Innowacje Sp. z o. o. informuje, iż zakończyło się postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji usługi polegającej na opracowaniu znacząco ulepszonego produktu i opracowaniu procesu technologicznego dla firmy Ekologia Przedsiębiorczość Innowacje Sp. z o. o., na którą firma ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" w ramach II Osi priorytetowej" Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R +I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Niniejszym Ekologia Przedsiębiorczość Innowacje Sp. z o. o. informuje, iż zakończyło się postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu usługi badawczej dla firmy Ekologia Przedsiębiorczość Innowacje Sp. z o. o., na którą firma ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Zadanie I: Badanie właściwości fizykochemicznych odpadów poprocesowych ze spalarni i współspalarni odpadów pod kątem ich immobilizacji dla 5 różnych rodzajów odpadów dostarczonych przez Zamawiającego (test wymywalności)

Niniejszym Ekologia Przedsiębiorczość Innowacje Sp. z o. o. informuje, iż zakończyło się postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu usługi polegającej na opracowaniu znacząco ulepszonego produktu i opracowaniu procesu technologicznego dla firmy Ekologia Przedsiębiorczość Innowacje Sp. z o. o., na którą firma ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.ZAKRES PRAC: Zadanie I: Badanie właściwości fizykochemicznych odpadów poprocesowych ze spalarni i współspalarni odpadów pod kątem ich immobilizacji dla 5 różnych rodzajów odpadów dostarczonych przez Zamawiającego Zadanie II: Przeprowadzenie 5 wariantów obróbki odpadów poprocesowych dla 5 różnych rodzajów odpadów dostarczonych przez Zamawiającego Zadanie III: Zamykanie odpadów nieobrobionych i po obróbce w matrycach geopolimerowych i określenie właściwości tak otrzymanych produktów. Zadanie IV: Opracowanie parametrów prowadzenia procesu pod kątem uzyskania odpowiedniej wydajności

Niniejszym Ekologia Przedsiębiorczość Innowacje Sp. z o. o. informuje, iż zakończyło się postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu usługi badawczej dla firmy Ekologia Przedsiębiorczość Innowacje Sp. z o. o., na którą firma ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. ZAKRES PRAC: II.1 Przeprowadzenie procesów obróbki odpadów poprocesowych z wykorzystaniem następujących metod: - odzysk koncentratu metali ciężkich

Niniejszym Ekologia Przedsiębiorczość Innowacje Sp. z o. o. informuje, iż zakończyło się postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu usługi badawczej dla firmy Ekologia Przedsiębiorczość Innowacje Sp. z o. o., na którą firma ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Zadanie I: Przeprowadzenie kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla inwestycji Zadanie II: Ocena ekoefektywności

Niniejszym Ekologia Przedsiębiorczość Innowacje Sp. z o. o. informuje, iż zakończyło się postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu środka trwałego, przenośnego spektrometru XRF który będzie wykorzystywany w ramach realizacji projektu "opracowanie i wdrożenie ekoinnowacyjnej technologii stabilizacji odpadów poprocesowych" projektu w ramach działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Niniejszym Ekologia Przedsiębiorczość Innowacje Sp. z o. o. informuje, iż zakończyło się postępowanie z dnia 12.02.2018r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa