Odzysk odpadów

» Oferta

Firma EPI zaprasza do współpracy i oferuje usługi odbioru oraz przyjęcia do odzysku niżej wymienionych rodzajów odpadów, wytwarzanych w wyniku prowadzenia robót budowlanych, drogowych, naprawczych i innych, o kodach:

Dla odebranych odpadów posiadamy wymagane decyzje na odzysk określone przepisami oraz jesteśmy uprawnieni do przejęcia odpowiedzialności za wytworzone przez wytwórcę odpady. W ramach usług prowadzimy pełną dokumentację przejęcia odpadu - karty przekazania oraz zbiorcze zestawienie odpadów do odzysku, wymagane przepisami.

Zwracamy Państwu uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o odpadach, wytwarzającym odpady jest również wykonawca robót, świadczący usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia urządzeń, sprzątania i konserwacji. W związku z tym, wytwarzający zobowiązany jest do przejęcia odpowiedzialności za odpad i przekazania do dalszego gospodarowania posiadaczom posiadającym stosowne zezwolenie. Nasza oferta i usługi spełniają wymagania w tym zakresie.

Oferujemy korzystne warunki współpracy; ceny uzależnione od ilości i czasu dostawy odpadów.