Kruszywa drogowe

Kruszywa drogowe » Oferta

Jedną z dziedzin działalności EPI jest pozyskiwanie kruszyw powęglowych łupek czerwony na potrzeby drogownictwa i budownictwa. Wykonujemy wszelkie prace związane z przetwarzaniem i wykorzystywaniem kruszyw, zapewniamy także transport materiałów na terenie południowej Polski. Jesteśmy przygotowani do obsługi dużych kontraktów. Jako producent posiadamy w ciągłej sprzedaży kruszywo drogowe łupek czerwony w każdym asortymencie sortowane.

Kruszywo ze zwałowiska w Świętochłowicach w rejonie ul. Lotniczej może być stosowane w budownictwie komunikacyjnym, zgodnie z normą PN-S-0225:1998 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania" przedmiotowy łupek może być stosowany do budowy dolnych i górnych warstw nasypów drogowych. Może być stosowany do: wymiany gruntów słabonośnych, budowy warst odcinających, budowy warstw mrozochłonnych, budowy warstw odsączających, budowy warstw wmacniających, budowy tymczasowych dróg technologicznych, parkingów i ciągów pieszych. Zgodnie z normą PN-B-06050:1999 może być stosowane także do robót ziemnych w budownictwie kubaturowym.